Page content

Ondernemerschap & Inner Child Healing. Wat hebben die 2 met elkaar te maken?

Ondernemerschap & Inner Child Healing. Wat hebben die 2 met elkaar te maken?

Stelling:
Iedere ondernemer die een goede relatie met z’n Innerlijk Kind heeft, heeft een business die bij hem of haar past en zet moeiteloos neer wat neergezet wil worden. Iedere ondernemer heeft baat bij een goede relatie met z’n Inner Child (Innerlijk Kind).

Dit artikel is voor jou: Als jij gelooft dat je als ondernemer pas werkelijk impact hebt en pas werkelijk verschil maakt als je van binnen naar buiten onderneemt.

Als je gelooft dat je prima kan ondernemen zonder dat je ook maar iets aan soul-searching doet, dan kan je dit artikel naast je neerleggen. Maar stuur het dan asjeblieft wel door aan iemand die aan soul-searching doet en die gelooft dat dat een betere business oplevert.

Let’s start…

Laten we om zicht te krijgen op wat ondernemerschap en Inner Child Healing met elkaar te maken hebben eerst de begrippen helder krijgen.

Wat is je Innerlijk Kind?

Iedereen heeft een Innerlijk Kind. Jouw Innerlijk Kind is de kleine jij in de leeftijd van ongeveer 0 -10 jaar. In die jonge kinderjaren is het heel belangrijk voor je om je gehoord, gezien, gesteund en bevestigd te voelen door je ouders en andere opvoeders en vormers uit je directe omgeving.

Als dat gebeurt, zul je vooral herinneringen hebben met emoties die passend zijn bij de verschillende situaties uit je jeugd. Je leert adequaat reageren, wat je vervolgens weer meeneemt in je puberjaren en later in je volwassenheid.

Blijkt dat je je als kind regelmatig of stelselmatig niet gehoord, gezien, gesteund en bevestigd voelt door de je ouders en andere opvoeders en vormers uit je omgeving dan heeft dit invloed op je pubertijd en op je volwassenheid. We zien dan dat in het hier en nu oude emoties niet verwerkt zijn en dat herinneringen daardoor geladen zijn.

Iedereen heeft geladen herinneringen doordat emoties niet verwerkt zijn. Een herinnering die geladen is, draagt onverwerkte emoties in zich. Draagt pijn in zich, groot en klein.

An sich niets bijzonders al is het maar dat we hier allemaal in meerdere of mindere mate last van hebben. Niemand komt ongeschonden uit z’n kinderjaren. Dat is het leven. Shit happens. Ouders, opvoeders en vormers zijn tenslotte ook gewoon mens.

Jouw ondernemerschap

Waarom ben jij ondernemer geworden? En waarom onderneem je op de manier waarop je onderneemt? Twee hele logische vragen die iedere ondernemer zichzelf zo nu en dan gewoon eens zou moet stellen.

Waarom ben ik ondernemer?

 • Ik ben erin gerold
 • Ik heb het familiebedrijf overgenomen
 • Mijn vader/moeder was ondernemer en ik vond dat vroeger super stoer
 • Ik heb een missie en die missie moet ik vertellen
 • Ik moet er niet aan denken om in loondienst te werken
 • Ik heb behoefte aan vrijheid

Waarom doe ik het zoals ik het doe?

 • Ik doe het al jaren op deze manier. Ik wil wel iets anders maar ik weet niet wat
 • Ik kwakkel met mijn gezondheid en heb niet de energie die ik vroeger wel had
 • Ik werk zoveel dat ik veel te weinig bij mijn gezin ben
 • Nee de zaak verkopen kan niet, we zijn afhankelijk van het geld dat ik verdien
 • Ik hou zelf alle controle. Als ik het aan anderen overlaat komt het niet goed

Waar herken jij je in?
Of in hoeveel van bovenstaande zinnen herken jij jezelf?
En wat doet het met je?

Word je er blij van?
Voel je verdriet?
Voel je je onrustig worden?

Voel je je ‘gevangen’?
Wil je er graag uit en weet je niet hoe?

Startend ondernemerschap & Je Innerlijk Kind

Door de onverwerkte emoties uit je kindertijd doe je wat je vader en/of moeder van je verwacht. Doe je je best om alsnog door ze gehoord en gezien te worden. Dat geldt voor mensen in loondienst die voor het eerst een baan zoeken. En dat geldt vaak ook voor startende ondernemers.

Concreet betekent dit dat jonge mannen en vrouwen het vaak heel logisch vinden om de zaak van hun ouders over te nemen. Of dat ze een eigen bedrijf beginnen met op de achtergrond de verwachtingen van hun ouders. Of dat ze juist een bedrijf starten in iets dat het tegenovergestelde is van wat hun ouders verwachten. Of dat ze een bedrijf starten omdat ze de wereld wel eens willen vertellen of laten zien dat …. omdat ze zich vroeger niet gehoord en gezien voelden.

ONDERNEMERS

Kijk je naar de onderliggende drijfveren om een bedrijf te starten dan zie je bij veel ondernemers dat onverwerkte emoties uit de kinderjaren hun keuzes hebben bepaald. Emoties als geaccepteerd willen worden, gehoord en gezien willen worden, erbij willen horen, goed je best moeten doen, het willen uitbreken uit de gezinspatronen.

Om het nog duidelijker te krijgen: pas deze zinnen eens toe op je eigen situatie

Omdat ik succesvol onderneem hoor ik erbij
Omdat ik succesvol onderneem word ik geaccepteerd
Omdat ik succesvol onderneem zien ze dat ik het wél kan
Omdat ik succesvol onderneem laat ik zien dat ik niet afhankelijk van ze ben

Omdat ik niet succesvol onderneem hoor ik er nog steeds niet bij
Omdat ik niet succesvol onderneem word ik nog steeds niet geaccepteerd
Omdat ik niet succesvol onderneem zeggen ze nog steeds dat ik het niet kan
Omdat ik niet succesvol onderneem voel ik me nog steeds afhankelijk van ze

Herken je dit?

En als je het herkent, welke impact hebben jouw onverwerkte emoties dan nu nog steeds op je leven en op je ondernemerschap?

Als je dit herkent en je niet gelukkig bent met hoe het gaat in jouw bedrijf dan sta je waarschijnlijk op een tweesprong: Conformeer ik mij nog langer of ga ik voor mijn eigen waarheid, ga ik mijn eigen weg? En help, wat nu? Hoe ga ik dit doen?

 

Je 2e of 3e bedrijf & Je Innerlijk Kind

Misschien ben je al toe aan je 2e of 3e bedrijf (zoals wij nu met ons 3e bedrijf bezig zijn) en ben je jouw volgende bedrijf vanuit hele andere drijfveren gestart. Misschien wel om de reden dat je meer vanuit je passie en je soul-purpose wilt ondernemen.

Hoe staat je bedrijf er dan nu voor?

Kom je de dingen die je niet meer tegen wilt komen ook inderdaad niet meer tegen?
Of kom je ze toch weer keihard tegen?
En kom je ze toch weer tegen ondanks de veranderde omstandigheden?

En als dat zo is,

 • begrijp je waarom je oude patronen toch nog weer tegen komt?
 • begrijp je waarom er in essentie niets veranderd is?
 • begrijp je waarom je er nog veel ongelukkiger van bent als in je 1e bedrijf?
 • begrijp je dat je nu nog meer dan ooit bang bent om te falen?

Van binnen naar buiten of van buiten naar binnen?

Of je nu op een tweesprong staat en de vragen ‘Wat wil ik? Waar word ik echt blij van?’ zich op de voorgrond dringen. Of als je middenin de ratrace van het succesvol maken van je volgende bedrijf zit. In beide gevallen is de volgende vraag op jou van toepassing: organiseer ik mijn bedrijf en mijn leven vanaf nu van binnen naar buiten of organiseer ik mijn bedrijf en mijn leven nog langer van buiten naar binnen?

Ga jij eerst met jezelf aan de slag? Ruim je eerst je hardnekkige blokkades op? Heel je oud zeer dat jou nu nog steeds in de weg zit? Of ga je daaraan voorbij en zoek je naar je passie en je soul-purpose vanuit je hoofd en vanuit bepaalde theorieën.

Dat laatste is op het oog niet zo heel lastig. Als je even goed Googled dan heb je die theorieën zo te pakken maar heb je ze dan ook werkelijk? Heb je de verbinding met je ziel dan ook werkelijk gemaakt?

Als je je moet bevrijden uit wat hoort en uit de verwachtingen van je familie dan ben je er niet door het ‘clean’ zoeken en vinden van je passie en je soul-purpose.

Wat daar voor ligt is eerst vriendjes worden met jezelf en eerst van jezelf gaan houden. En hoe beter je dat kan hoe beter je durft te gaan staan voor wie jij bent.

En hoe beter je moeiteloos grenzen kan trekken als iets niet goed voor je is.

Werkelijk vriendjes worden met jezelf en werkelijk van jezelf leren houden is eigenlijk heel makkelijk. Mensen denken dat dit lastig en moeilijk is. Totdat ze hun Innerlijk Kind leren kennen. Dan ervaren ze opeens hoe makkelijk het eigenlijk is.

Leer je Innerlijk Kind kennen

Word je automatisch vriendjes met jezelf als je je Innerlijk Kind leert kennen?

Dat antwoord is heel simpel. Zodra je je Innerlijk Kind leert kennen en daar een vertrouwensrelatie mee opbouwt is die vriendschap voor eeuwig gelegd.

Vanuit die vertrouwensrelatie kan je de lastige issues als je niet gezien en je niet gehoord voelen, je niet serieus genomen voelen, gebruikt of misbruikt zijn, je ontkent voelen enz. gaan helen samen met je Innerlijk Kind.

Wat levert vriendjes met jezelf worden je op als ondernemer?

Zodra je jouw lastige issues samen met je Innerlijk Kind heelt, ontstaat er veiligheid en vertrouwen. En krijg je veel meer innerlijk ruimte. Vanuit die nieuwe veiligheid en dat nieuwe vertrouwen in jezelf en vanuit die innerlijke ruimte kan je veel beter en veel makkelijker een hele nieuwe toekomst creëren.

Dan hoef jij …

 • je niet meer eenzaam te voelen omdat je liefde en respect voor jezelf hebt
 • je niet meer afhankelijk te voelen omdat je nu emotioneel onafhankelijk bent
 • je niet meer te conformeren omdat jij je vrij voelt en doet wat goed voelt
 • je niet meer te bewijzen omdat je zelf weet wat je kan en wie je bent
 • je niet meer te onzeker te voelen omdat je alle antwoorden in jezelf vindt

De meest krachtige relatie die je ooit zult hebben is je relatie met jezelf

Kan jij je dat voorstellen?

Ja, stel dat het je dit allemaal oplevert. Wij zien het bijna dagelijks om ons heen.

En stel dat je dit allemaal hebt en dat je dan als vanzelf je ware passie en je ware soul-purpose vindt. Dat je die nieuwe richting in je bedrijf moeiteloos vindt. Of dat je zelfs een heel nieuw bedrijf start?

Ik zeg expres ‘als vanzelf’ want jouw soul-purpose vindt jou als jij je Innerlijk Kind heelt.

Moet je je voorstellen

Dat je er moeiteloos achter komt wat jouw hart sneller doet tikken.
Dat je bereid bent die besluiten te nemen die echt nodig zijn.
Dat je de consequenties gemakkelijk accepteert omdat je weet dat ze erbij horen.
Dat het geen kwestie meer is van zichtbaar durven te worden maar simpelweg zichtbaar willen zijn. Zichtbaar willen zijn is dan onontkoombaar.


En dat niet alleen

Als jij gaat doen wat werkelijk bij jouw ziel past dan voelt je omgeving dat ook. Dan hoeft het niet meteen zo te zijn dat je gezin, je familie en je vrienden je ook werkelijk steunen. Maar uiteindelijk gaan ze dat wel doen omdat ze voelen en zien dat jij hier echt gelukkig van wordt.

Als jij dat gaat doen dan word je ook aantrekkelijk voor klanten. Zij voelen dat ze echt bij jou moeten zijn.

Dat klinkt heel simpel

Ja en nee. Als je werkelijk vriendjes wordt met jezelf en je heelt je Innerlijk Kind dan heb je voor het leven een goede relatie met jezelf gelegd. Een relatie met jezelf waardoor je echt bergen kan verzetten, waardoor je de wereld kan bestormen.

En natuurlijk bestaat het leven uit meer facetten dus of dan voortaan alles koek en ei is, dat is de vraag. Je kan natuurlijk van alles tegenkomen (wereldcrisis, natuurramp ….) waar jij niet direct invloed op hebt. Maar waar jij wel vanuit weerbaarheid op zult reageren.

Maar wat absoluut wel zeker is, is dat je het fundament van je onderneming op orde krijgt door je Innerlijk Kind te helen. Want hoe klein of hoe groot je bedrijf ook is: jij bent het fundament van jouw bedrijf. Jij persoonlijk!

Niet de structuren in je bedrijf maar JIJ. Als jij vanuit gezonde zelfliefde voor jezelf en je bedrijf werkt dan komen er structuren, dan komt er een planning, dan komt er een team (online of offline), dan komt er ….

Maar alleen als jij samenwerkt met je Innerlijk Kind. Alleen dan!

Dan word jij een leider in jouw bedrijf die

 • continue inspireert
 • altijd mogelijkheden ziet
 • tegenslagen weet te overwinnen

Wil jij ook samenwerken met je Innerlijk Kind?

Wil jij je bedrijf ook van binnen naar buiten organiseren? Wil jij die inspirerende leider worden, werk dan samen met je Innerlijk Kind. Wij helpen je daar graag bij.

Maak nu kennis met je Innerlijk Kind en download alvast gratis de eerste stap uit onze online training ‘Heal Your Inner Child’. Deze training is opgebouwd uit 3 hele krachtige stappen en die het hele spectrum van Inner Child Healing beslaan.

Meet & Greet

 

Briant en Jaldhara
We are Dutch originals & Digital Nomads. Places where we Work & Live must be Warm, must have great Wifi and must be near (sea) Water. WHISPERS FROM THE HOLY CIRCLE: ❥Healing channelings & guided meditations ❥Live channeling on Inner Freedom ❥Online Healing Intensives ❥Personal Coaching

Comment Section

0 reacties op “Ondernemerschap & Inner Child Healing. Wat hebben die 2 met elkaar te maken?

Plaats een reactie


*